Privatumo taisyklės

Asmens duomenų apsauga

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės  lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Kokia informacija apie Jus renkama?

Norint gauti atsakymus į užklausas iš svetainės dev.giedrevaitiekunaite.lt, prašome Jūsų pateikti užsakymo įvykdymui reikalingą informaciją: vardą ir elektroninio pašto adresą. Registruojantis į dev.giedrevaitiekunaite.lt organizuojamus renginius ar mokymus prašome nurodyti, su renginiu ar mokymais, susijusią ir reikalingą informaciją: Vardą, Pavardę, telefono numerį, el.pašto adresą, įmonės rekvizitus (jei reikalinga sąskaita įmonei) Ši informacija reikalinga potencialaus renginio dalyvio identifikavimui, dalyvio mokėjimo dokumentams suformuoti bei dalyviui informuoti apie renginio organizacinius pasikeitimus. Šie duomenys saugomi www.giedrevaitiekunaite.lr teises valdančio subjekto ir jokioms trečioms šalims neatksleidžiami ir neperduodami. Prenumeruojant naujienlaiškį – renkame  prenumeratai reikalingus duomenis, pateiktus naujienlaiškio prenumeratos formoje. Naujienlaiškio prenumeratorius, pateikdamas duomenis šioje formoje, sutinka gauti naujienlaiškį. Naujienlaiškio prenumeratoriai gali bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos, spausdami mygtuką „Atsisakyti naujienlaiškio“, arba siųsdami elektroninį laišką adresu giedre@hrhintonline.lt

Kodėl mums reikalingi Jūsų duomenys?

Numatytus duomenis renkame ir naudojame tik teisės aktuose numatytais pagrindais ir tik tam, tam, galėtumeme  suteikti Jums savo paslaugas bei jas tobulinti, taip pat teikti Jums pagalbą sprendžiant paslaugų teikimo problemas ar bet kuriuos kitus dėl mūsų veiklos ar paslaugų kilusius klausimus. Klientų asmens duomenis renkame paslaugos kokybei užtikrinti, buhalterinei apskaitai, būtinoms sutartims įforminti. Rinkodarinei informacijai pateikti – Jūsų duomenis naudojame tik su Jūsų sutikimu.

Ar Jūsų informacija saugi?

Mes nerenkame suasmenintų vartotojų duomenų jokioje interneto platformoje. Jokios informacijos apie vartotojus neperkame, o turimos – neperteikiame jokiai trečiajai šaliai, nebent to reikalauja teisėsaugos institucijos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką, jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti. Įsipareigojame užtikrinti saugią aplinką saugodami Jūsų nurodytą informaciją.

Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas turi teisę būti informuotas apie savo duomenų tvarkymą, susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi bei reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;dev.giedrevaitiekunaite.lt gavus paklausimą apie Asmens duomenų tvarkymą prašomus duomenis pateikia ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos.

Svetainė dev.giedrevaitiekunaite.lt priklauso veiklos ir karjeros trenerei Giedrei Vaitiekūnaitei-Urbanovič.
Svetainės veikimą užtikrina trečioji šalis, teikianti svetainės kūrimo ir palaikymo paslaugas. 
Iškilus klausimasms susisiekite el.paštu: giedre@hrhintonline.lt arba tel. +37069838832